Impugnació del testament a Catalunya

Impugnación testamento Cataluña

Les qüestions relacionades amb herències i successions a Catalunya funcionen de forma diferent a com ho fan a la resta d'Espanya. Així, en la nostra comunitat autònoma hi ha un Codi Civil de Catalunya que inclou particularitats en molts aspectes.

Un d'ells és el de la impugnació del testament a Catalunya, que analitzem en aquest article. Aquest procés consisteix a sol·licitar la nul·litat d'un testament, al·legant certs motius que recull la llei.

Si necessites informació sobre com impugnar un testament a Catalunya, contacta amb els nostres advocats sense compromís.

Com funciona la impugnació del testament a Catalunya?

La impugnació del testament a Catalunya és un procediment que apareix recollit en el Codi Civil Català i que consisteix a sol·licitar la nul·litat del testament. Amb això s'aconseguiria que aquest document no tingui cap efecte, pel que passaria a aplicar-se les normes generals sobre successions a Catalunya, o bé un altre testament existent la validesa del qual no s'hagi posat en dubte.

La regulació d'aquest procediment comença amb l'article 422-1 de el Codi Civil de Catalunya. En ell s'especifica en quins casos és possible impugnar un testament a Catalunya. Per exemple, quan el testament no es correspongui amb cap dels tipus de testament que recull el Codi Civil Català (testament davant notari o testament hològraf), o quan no compleixi amb els requisits legals de capacitat i de forma.

També quan s'hagi atorgat "amb engany, violència o intimidació greu". El mateix s'aplica als casos en què no s'indiqui (o s'indiqui de forma errònia) el lloc o la data d'atorgament del testament. La manca d'indicació de l'hora no anul·la el testament si el testador no ha atorgat cap altre el mateix dia.

A més, "són nuls els testaments que no contenen institució d'hereu, llevat que continguin nomenament de marmessor universal o siguin atorgats per una persona subjecta al dret de Tortosa".

D'altra banda, hi ha motius pels quals es pot impugnar part del testament (nul·litat de disposicions testamentàries). Consisteixen en haver-se atorgat aquestes disposicions "amb error en la persona o en l'objecte, engany, violència o intimidació greu". També són nul·les si s'han atorgat per error en els motius, si resulta del mateix testament que el testador no l'hauria atorgat si s'hagués adonat de l'error.

La nul·litat de part del testament també s'haurà d'aplicar quan "el testador ha atorgat un testament perquè creia erròniament, segons es dedueix del seu contingut, que l'hereu instituït en el testament anterior havia mort, és hereu l'instituït anteriorment, però subsisteixen els llegats i les altres disposicions a títol particular ordenades en el darrer testament ".

Procediment de nul·litat de testament a Catalunya: Com funciona?

L'acció de nul·litat, és a dir, el procediment per a anul·lar un testament en la seva totalitat o en part, es pot exercir, un cop oberta la successió, per les persones a qui pot beneficiar la declaració de nul·litat. Aquesta acció caduca al cap de quatre anys, a comptar des que la persona legitimada per a exercir-la coneix o pot conèixer raonablement la causa de nul·litat.

D'altra banda, no poden exercir l'acció de nul·litat les persones legitimades que, coneixent la possible causa de nul·litat, admeten la validesa del testament o de la disposició testamentària després de la mort del testador, l'executen voluntàriament o renuncien a l'acció. A més, l'acció de nul·litat és transmissible als hereus, però no la poden exercir els creditors de l'herència.

Pel que fa a les conseqüències de la nul·litat, aquesta determina que la successió es regeixi pel testament anterior vàlid o, en defecte d’aquest, que s'obri la successió intestada, segons les regles genèriques que marca el propi Codi Civil de Catalunya. La nul·litat del testament implica la de tots els codicils i memòries testamentàries atorgats pel testador, llevat que siguin compatibles amb un testament anterior que hagi de subsistir per la nul·litat del posterior.

Finalment, la caducitat del testament produeix les mateixes conseqüències que la seva nul·litat.

Pel que fa a la nul·litat parcial del testament, quan s'anul·li alguna disposició testamentària aïllada, això "no determina la nul·litat total del testament en què s'ha ordenat, llevat que del seu context resulti que el testador no hauria ordenat les disposicions vàlides sense la disposició nul·la".

Consulta als nostres advocats especialistes en impugnació del testament.

Demanar cita
Pots trucar-nos a l’ +34 93 380 15 36 o deixar-nos el teu nom i telèfon perquè ens posem en contacte amb tu.


  Per què hauries d’escollir-nos?
  Atenció personalitzada
  Experts en herències
  Àmplia experiència
  Ràpida resposta
  Membres de l'Associació Catalana d'Especialistes en Dret de Successions Associació Catalana d'Especialistes en Dret de Successions
  On trobar-nos?
  C/ Pau Claris 147, 3º 2ª 08009 Barcelona, Cataluña +34 93 380 15 36 info@abogadosherencias.cat